Elemen keenam telah mengasaskan pusat pembangunan dan penyelidikan

Pada 4 Julai 2016, Syarikat telah menubuhkan R & D Pusat, R & D akan memfokus kepada penyelidikan produk baru dan penggunaan produk graphene, terus menyelidik dan mengkaji untuk mempromosikan pembangunan ekosistem graphene.