Elemen Keenam Mencapai Pendaftaran REACH Untuk Graphene Dan Graphene Oksida

Elemen keenam berjaya mempunyai graphene oxide dan graphene oxide di ECHA. Unsur Keenam kini mampu membekalkan sehingga 10 t / a ke Pasaran Eropah tanpa sebarang sekatan. Pendaftaran untuk pengurangan graphene oxide telah disediakan dan permohonan akan selesai pada 2018.

Unsur Keenam bangga menyokong pelanggannya dengan semua dokumen peraturan yang diperlukan untuk produk mereka.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg