Persidangan Inovasi Antarabangsa Graphene 2016 akan diadakan di Qindao China

Persidangan Inovasi Graphene 2016 antarabangsa akan diadakan di Qingdao, China pada 22 September-24, kini dalam tahun ketiga, dalam 2016' Persidangan Inovasi Graphene Antarabangsa (GRAPCHINA 2016) diadakan setiap tahun dan perdagangan yang penting persembahan dan acara akademik bagi menangani tindak balas praktikal dan perundangan risiko pelaburan Graphene dan pengkomersialan. Tema utama dalam masa ini adalah "kuasa baru, trend baru dan pembangunan baru". Ia bertujuan untuk menunjukkan pengaruh teknologi masa hadapan dalam kehidupan seharian kita, untuk menunjukkan aliran canggih ini berkembang graphene industri baru, untuk menerokai peluang-peluang keemasan dari kes-kes kejayaan yang sedia ada, dan akhirnya menggalakkan proses pengkomersialan global graphene.